Algemene voorwaarden

Luchtvracht Export

 • Volume - gewicht verhouding is max 1:6 (1 kubieke meter = 167 kilogram belastbaar gewicht).
 • Onze lokale transport kosten zijn onder voorbehoud van bereikbaarheid van de locatie en standaard transport procedures. Extra kosten kunnen ontstaan voor speciale voertuigen, aflever- of ophaal procedures, vergunningen, etc.
 • Bovengenoemde kosten exclusief de kosten voor het laden van de goederen in of op het voertuig.
 • In deze offerte zijn eventuele douanekosten zoals inspectie, controle, scan etc. niet opgenomen. Indien van toepassing worden deze kosten u alsnog doorberekend.
 • Deze offerte is geheel vrijblijvend, gebaseerd op de carrier van onze keuze.
 • Kosten van de luchtvaartmaatschappij voor brandstof en veiligheidstoeslagen zijn geldig op het moment van aanbieden en daarvoor onderhevig aan veranderingen.
 • Alle luchtvrachtdiensten zijn gebaseerd op huidige vluchtschema’s en daardoor onderhevig aan veranderingen door de luchtvaartmaatschappij, met of zonder aankondiging vooraf.
 • Aangeboden tarieven zijn alleen voor general cargo. Toeslagen voor gevaarlijke stoffen zijn hierin niet opgenomen, tenzij duidelijk aangegeven.
 • Deze offerte is gebaseerd op tarieven en valuta koers van vandaag en is derhalve onderhevig aan veranderingen, met of zonder aankondiging vooraf.
 • Tarieven genoemd in een andere valuta zullen in EURO worden gefactureerd, gebaseerd op de omrekenkoers van onze bank.
 • Bij DDP leveringen zijn de import douane formaliteiten op bestemming te allen tijde behoudens van goedkeuring van de lokale douane op moment van invoer.
 • Betalingstermijn: 21 dagen vanaf factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
 • Acceptatie en afhandeling van zendingen is onderhevig aan volledige naleving van de toepasselijke wetgeving en controles inzake Dual-use goederen
 • Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn op al onze werkzaamheden van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem). Op alle opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op de opslag van zaken zijn toepasselijk de Nederlandse Opslagvoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg zijn toepasselijk de Algemene Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
 • Nederlands recht is van toepassing.
 • Vorderingen die a. hartrodt nederland airfreight b.v. op grond van art. 23 lid 1 Nederlandse Expeditievoorwaarden en/of art. 4.1. Nederlandse Opslagvoorwaarden voor de rechter mag brengen, alsmede alle vorderingen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten betreffende vervoer over de weg, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van a. hartrodt nederland airfreight b.v. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden kunt u hier lezen en/of downloaden www.fenex.nl/fenex-voorwaarden

Luchtvracht Import

 • Volume - gewicht ratio is 1:6 (1 kubieke meter = 167 kilogram belastbaar gewicht).
 • Deze offerte is geheel vrijblijvend, gebaseerd op de carrier van onze keuze.
 • In deze offerte zijn eventuele douanekosten zoals inspectie, controle, scan etc. niet opgenomen. Indien van toepassing worden deze kosten u alsnog doorberekend.
 • Onze lokale transport kosten zijn onder voorbehoud van bereikbaarheid van de locatie en standaard transport procedures. Extra kosten kunnen ontstaan voor speciale voertuigen, aflever- of ophaal procedures, vergunningen, etc.
 • Bij EXW leveringen zijn bovengenoemde kosten exclusief de kosten voor het laden van de goederen in of op het voertuig.
 • Kosten van de luchtvaartmaatschappij voor brandstof en veiligheidstoeslagen zijn geldig op het moment van aanbieden en daarvoor onderhevig aan veranderingen.
 • Alle luchtvrachtdiensten zijn gebaseerd op huidige vluchtschema’s en daardoor onderhevig aan veranderingen door de luchtvaartmaatschappij, met of zonder aankondiging vooraf.
 • Aangeboden tarieven zijn alleen voor “general cargo”. Toeslagen voor gevaarlijke stoffen zijn hierin niet opgenomen.
 • Betalingscondities 21 dagen, tenzij anders overeengekomen. Invoerrechten en BTW etc. zijn van deze betalingsconditie uitgezonderd.
 • Deze offerte is gebaseerd op tarieven en valuta koers van vandaag en is derhalve onderhevig aan veranderingen, met of zonder aankondiging vooraf.
 • Tarieven genoemd in een andere valuta dan EURO zullen worden omgerekend in EURO, gebaseerd op de huidige valuta koers.
 • In voorkomende gevallen behouden wij ons het recht voor om betaling vooraf te eisen.
 • Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn op al onze werkzaamheden van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem). Op alle opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op de opslag van zaken zijn toepasselijk de Nederlandse Opslagvoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg zijn toepasselijk de Algemene Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. Vorderingen die a. hartrodt nederland airfreight b.v. op grond van art. 23 lid 1 Nederlandse Expeditievoorwaarden en/of art. 4.1. Nederlandse Opslagvoorwaarden voor de rechter mag brengen, alsmede alle vorderingen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten betreffende vervoer over de weg, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van a. hartrodt nederland airfreight b.v. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden kunt u hier lezen en/of downloaden www.fenex.nl/fenex-voorwaarden

Zeevracht FCL

 • Tenzij anders aangegeven zijn bovenstaande tarieven vrijblijvend en onderhevig aan toeslagen die op moment van verscheping van toepassing zijn, gebaseerd op carrier van onze keuze, onder voorbehoud van beschikbare ruimte en equipment.
 • In deze offerte zijn eventuele douanekosten zoals inspectie, controle, scan etc. niet opgenomen. Indien van toepassing worden deze kosten u alsnog doorberekend.
 • Bij aanbiedingen voor DDP leveringen is ons advies ten aanzien van het percentage invoerrechten, BTW en eventuele andere rechten gebaseerd op de opgegeven HS code('s) vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de lokale douane op het moment dat de goederen ter inklaring aangeboden worden in het land van bestemming. Vele landen hebben complexe import procedures en zijn importlicenties vereist, wij adviseren u informatie in te winnen voorafgaand aan verschepingen.
 • Bij aanbiedingen voor EXW leveringen zijn de bovengenoemde kosten exclusief de kosten voor het laden van de goederen in het voertuig het vastzetten van de lading of de huur en transport van hijs- en werktuigen om de goederen te kunnen laden. Indien gewenst en noodzakelijk kunnen wij een aanbieding hiervoor verzorgen.
 • Bedragen die in deze offerte in andere valuta zijn weergegeven, worden volgens bootkoers in EUR gefactureerd.
 • De geldigheid van de offerte is gebaseerd op de verschepingsdatum zoals deze op de B/L vermeld wordt.
 • Annuleringskosten kunnen van toepassing zijn als de boeking op korte termijn geannuleerd wordt, de voorwaarden van de rederij zullen dan van toepassing zijn.
 • De acceptatie en afhandeling van de zending is onder voorbehoud van dual use wetgeving en controle.
 • Betalingscondities 21 dagen, tenzij anders overeengekomen. Invoerrechten en BTW etc. zijn van deze betalingsconditie uitgezonderd.
 • Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn op al onze werkzaamheden van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem). Op alle opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op de opslag van zaken zijn toepasselijk de Nederlandse Opslagvoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg zijn toepasselijk de Algemene Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. Vorderingen die a. hartrodt nederland b.v. op grond van art. 23 lid 1 Nederlandse Expeditievoorwaarden en/of art. 4.1. Nederlandse Opslagvoorwaarden voor de rechter mag brengen, alsmede alle vorderingen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten betreffende vervoer over de weg, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van a. hartrodt nederland b.v. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden kunt u hier lezen en/of downloaden www.fenex.nl/fenex-voorwaarden

Zeevracht LCL

 • Tenzij anders aangegeven zijn bovenstaande tarieven vrijblijvend en onderhevig aan toeslagen die op moment van verscheping van toepassing zijn, gebaseerd op carrier van onze keuze, onder voorbehoud van beschikbare ruimte en equipment.
 • In deze offerte zijn eventuele douanekosten zoals inspectie, controle, scan etc. niet opgenomen. Indien van toepassing worden deze kosten u alsnog doorberekend.
 • Bij aanbiedingen voor DDP leveringen is ons advies ten aanzien van het percentage invoerrechten, BTW en eventuele andere rechten gebaseerd op de opgegeven HS code('s) vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de lokale douane op het moment dat de goederen ter inklaring aangeboden worden in het land van bestemming. Vele landen hebben complexe import procedures en zijn importlicenties vereist, wij adviseren u informatie in te winnen voorafgaand aan verschepingen.
 • Bij aanbiedingen voor EXW leveringen zijn de bovengenoemde kosten exclusief de kosten voor het laden van de goederen in het voertuig, het vastzetten van de lading of de huur en transport van hijs- en werktuigen om de goederen te kunnen laden. Indien gewenst en noodzakelijk kunnen wij een aanbieding hiervoor verzorgen.
 • Bedragen die in deze offerte in andere valuta zijn weergegeven, worden volgens bootkoers in EUR gefactureerd.
 • De geldigheid van de offerte is gebaseerd op de verschepingsdatum zoals deze op de B/L vermeld wordt.
 • Acceptatie en afhandeling van de zending is onder voorbehoud van de dual use controle en wetgeving
 • Groepage transporten worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur. Bij specifieke tijdsafspraken worden er extra kosten belast, deze zullen wij op aanvraag opgeven.
 • Annuleringskosten kunnen van toepassing zijn als de boeking op korte termijn geannuleerd wordt, de voorwaarden van de rederij zullen dan van toepassing zijn.
 • De Nederlandse expeditie voorwaarden (Fenex condities) zijn van toepassing op al onze werkzaamheden.
 • Betalingscondities 21 dagen, tenzij anders overeengekomen. Invoerrechten en BTW etc. zijn van deze betalingsconditie uitgezonderd.
 • Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn op al onze werkzaamheden van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem). Op alle opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op de opslag van zaken zijn toepasselijk de Nederlandse Opslagvoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg zijn toepasselijk de Algemene Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. Vorderingen die a. hartrodt nederland b.v. op grond van art. 23 lid 1 Nederlandse Expeditievoorwaarden en/of art. 4.1. Nederlandse Opslagvoorwaarden voor de rechter mag brengen, alsmede alle vorderingen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten betreffende vervoer over de weg, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van a. hartrodt nederland b.v. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden kunt u hier lezen en/of downloaden www.fenex.nl/fenex-voorwaarden